Időpont: 2017. május 26 – 27.
Helyszín: Dent Art Technik Kft. győri fogtechnikai laboratórium, H-9024 Győr, Csokonai utca 10.

Kurzus tematikája:

  • Ruthinium műfogak bemutatása – vonalvezetés, jellemzők, anyag –
  • Fogpróba elemzése
  • Funkciós nyálkahártyaképletek elemzése
  • Fogérintkezés okklúziós pontok figyelembevételével
  • Fogatlan-állcsont elemzés
  • Megfelelő ellenoldali műfogak kiválasztása (nem fogatlan pácienseknél)
  • Alsó- és felső fogak beállítása
  • Fogsor kimintázás